Листівка Listen To Your Heart

Листівка Listen To Your Heart

Використані такі товари Spellbinders:

Машинка для різання та тиснення: Grand Calibur.

Ножі: A-2 Matting Basics A S5-131, Labels 46 – Decorative Element S4-494, Labels Forty Six S4-488, Flutters S2-073

Автор: Яна Смакула.